Creative Commons Lisansı
    This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Mizahın ve Gülmenin Evrenselliği ve Kültürel Çeşitliliği
(The Universality and Cultural Diversity of Laughter and Humour )

Author : Kübra Sarı Seo Lecoq    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020/1
Page : 21-33
    


Summary
Gülme evrensel kabul edilen bir eylem olmasına rağmen onun ortaya çıkmasını sağlayan mizahın sayılamayacak kadar çok çeşidi vardır. Bu çalışma gülmenin evrensel yönleriyle, kültürlere göre çeşitlilik gösteren yönlerini ayırt etmek üzerine hazırlanmıştır. Bir durumun sosyal tanımlarına bağlı olarak istemsiz bir hareket olarak ortaya çıkan gülmeyi insanın temel duygularından biri olarak tanımlar ki bu da onun heterojen görüntüsünü açıklar. Diğer değişken yönler arasında, kahkahanın ve mizahın sergilenmesiyle ilişkili normlar ve gelenekler, çeşitli mizah tür ve biçimleri, mizah kurumları ve gülmenin kültürel tanımları yer alır.

Keywords
Gülme, mizah, duygular.

Abstract
Laughter is an apparently universal phenomenon, but the humor that causes it seems almost infinitely varied. This article attempts to distinguish between universal aspects of laughter and those which are subject to the observable cultural variability. It defines laughter as a basic human emotion, caused by a cognitive stimulus influenced by social definitions, which explains at least in part its apparent heterogeneity. Other variable aspects include the norms and customs associated with the display of laughter and humor, the various humor genres and formats, humorous institutions and the cultural definitions of laughter itself.

Keywords
Laughter, humor, emotions.

Address :
Telephone : Fax :
Email :