Creative Commons Lisansı
    This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Balkan Drama from a Child’s Eyes
(Bir Çocuğun Gözünden Balkan Dramı )

Author : Ahmet İhsan Kaya    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 2022/2
Page : 218-236
    


Summary
93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı (1877-1878) ile birlikte Balkan topraklarını bir ateş sarar. Bölgede hızla yayılan savaşlar, I. Dünya Savaşı’nın bitimine kadar devam eder. Balkan ülkeleri bu süreçte teker teker Osmanlı Devletinden koparak bağımsızlıklarını ilan eder. Bulgarlar, 1908’de kendi ulusal kimliklerini merkeze alarak yeni bir devlet kurar ve başta Müslüman Türkler olmak üzere diğer azınlıkları tecrit etme yollarına başvurur. Bu tecrit, II. Dünya Savaşı sonrası ve 1980'lerde sistemli bir asimilasyona dönüşür. Azınlıkların özellikle Müslüman ve Türklerin günlük yaşamına müdahale ederek özgürlüklerini kısıtlamaya başlar. Kültürlerini, dinlerini ve hatta isimlerini değiştirmek için baskılar uygular. Tarihe Bulgar zulmü olarak düşen bu durum, başta tarih ve sosyoloji olmak üzere sanatın, edebiyatın hatta çocuk edebiyatının da konusu olur. Çocukluk ve gençliği Bulgaristan’da geçen Dr. Hristo Slavov Kyuchukov, 1980’li yılların Bulgar zulmünü bizzat yaşamış, yaşadıklarını nesillere aktarmak istemiştir. Bir çocuk edebiyatı yazarı olan Kyuchukov, bu isteğini My Name was Hussein kitabı ile bir çocuğun gözünden aktarmaya çalışır. Eser, kurgusal bütünlük ve resimlerin çarpıcılığıyla dikkatleri çeker. Bir çocuk bakışıyla kaleme alınan kitap, eğitim bakımından da incelemeye değer bir yapıdadır. Balkan dramı gibi savaş ve şiddet içerikli tarihsel olayların bir çocuk kitabında nasıl anlatıldığını amaçlanan bu çalışmada nitel araştırma şekli temel alınmıştır. Çalışmada, verilerin analizinde içerik ve tematik analiz yöntemlerine başvurulmuştur.

Keywords
Çocuk Edebiyatı, Bulgar zulmü, Benim Adım Hüseyin’di.

Abstract
With the Ottoman-Russian War (1877-1878), known as the 93 War, a fire surrounded the Balkan lands. The wars that spread rapidly in the region continued until the end of the First World War. In this process, the Balkan countries broke away from the Ottoman Empire one by one and declared their independence. Bulgaria, one of these countries, declared its independence in 1908 and left the Ottoman Empire. Like other European states, Bulgarians leaft the Ottoman Empire and established a new state by centering their national identity. However, while doing this, they resorted to ways of isolating other minorities, especially Muslim Turks. This isolation turned into a systematic assimilation after World War II and in the 1980s. Trying to implement its own ethnic cleansing, Bulgaria limited the freedoms of other minorities, especially Muslims and Turks, by interfering in their daily lives. Bulgarians pressured them to change their culture, religion or even their names. This situation in the history of Bulgaria has been the subject of history and sociology as well as literature and even children's literature. Romanianborn researcher and academician Dr. Hristo Slavov Kyuchukov is also a children's literature writer. Kyuchukov, who spent his childhood and youth in Bulgaria, personally experienced the Bulgarian persecution in the 1980s and wanted to convey his experiences through the eyes of a child through literature. The author strikingly expressed those years with both fictional integrity and illustrations in his book My Name was Hussein, which he wrote for children. It is important that the Bulgarian persecution is the subject of children's literature and that those years are conveyed through the eyes of a child. My name was Hussein, which is the subject of the study, will be evaluated in terms of subject and content on a historical basis. In the study document analysis technique was used as one of the qualitative research methods.

Keywords
Children's Literature, Bulgarian persecution, My Name was Hussein

Address :
Telephone : Fax :
Email :