Creative Commons Lisansı
    This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

An Evaluation on the Issue of Anointing the Feet in Ablution in the Context of Authentic Recitations
(Sahih Kıraatler Bağlamında Abdestte Ayakların Meshi Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme )

Author : Osman Bayraktutan  Abdussamet Şen  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 2023/1
Page : 1-17
    


Summary
İslam’ın temel kaynakları insanın hem maddî hem de manevî temizliğine büyük bir önem vermişlerdir. Bu bağlamda bir kısım ibadetlerin yerine getirilmesi abdest şartına bağlanmış, temizlenmedikçe ibadetlerin sahih kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. Tarihsel süreç Müslümanların bu hususa verdikleri önemi ortaya koymuştur. Öyle ki özellikle fıkıh literatürü meseleyi en ince ayrıntılarıyla ele almıştır. Bununla birlikte abdest ayetinde yer alan “ercül” kelimesinin okunuşunda yer alan farklı okumalar birtakım ihtilaflara da sebebiyet vermiştir. Bazı görüş sahipleri abdest alırken ayakların mesh edilmesini yeterli görmektedir. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu ise abdest alırken ayakların yıkanması gerekliliği üzerinde durmaktadır. Bu makalede konuyla ilgili teferruatlı bir açıklama yapılması planlanmıştır.

Keywords
Kur’an, Kırâat, Abdest, Mesh, Yıkama.

Abstract
The main sources of Islam gave great importance to both the material and spiritual cleanliness of man. In this context, it has been stated that the fulfillment of some worships is conditional on ablution, and it has been stated that worship will not be accepted unless it is cleaned. The historical process has revealed the importance that Muslims attach to this issue. So much so that especially the fiqh literature has dealt with the issue in the finest details. However, the different ways in the pronunciation of the word "ercül" in the ablution verse have also caused some conflicts. Some viewers consider it sufficient to wipe the feet while making ablution. The majority of Islamic scholars, on the other hand, emphasize the necessity of washing the feet while making ablution. In this article, it is planned to make a detailed explanation on the subject.

Keywords
Qur'an, Qira’a, Ablution, Mesh, Washing.

Address :
Telephone : Fax :
Email :