Creative Commons Lisansı
    This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Spora Katılımda Çekingenliğin Etkisi
(The Effect of Timidity in Sports Participation )

Author : Murat Terlemez    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019/1
Page : 40-45
    


Summary
Spora katılımda bir sosyalleşme süreci var olduğundan birey, yetersizlik duygusu ve ruhunu çevrelemiş düşük özgüven ile spora yönelmesi korku verici hale dönüşmektedir. Bu sosyalleşme sürecinde birey, spora katılmak istese dahi çekingen tavır sergilemesinden dolayı bir türlü isteğini gerçekleştiremez, aktiviteleri sekteye uğrar. Bu çalışmam da çekingen davranış sergileyen bireylerin spora katılımda yaşadığı zorluklar incelemeye konu olmuştur.

Keywords
Çekingenlik, Spor, Spor Aktivitesi.

Abstract
Participation in sports is a socialization process of individuals to turn to sports with low self-esteem and feelings of inadequacy that surrounds the spirit of it turns into horrifying. This socialization process of the individual, even if he wanted to participate in the sport since it exhibits a kind of timid demeanor can not perform the request, interrupted activities. In this study, the difficulties experienced in my participation in sports has been the subject of investigation of individuals exhibiting timid behavior.

Keywords
Timidity, Sport, Sport Activities.

Address :
Telephone : Fax :
Email :