Creative Commons Lisansı
    This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

'Bereketli Topraklar Üzerinde' Romanında Kadın ve Kadının Toplum İçerisindeki Yeri
(Woman and Woman's Social Status in the Novel 'Bereketli Topraklar Üzerinde' )

Author : Murat Bozdoğan    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020/1
Page : 40-47
    


Summary
Bu makalede Orhan Kemal’in, Bereketli Topraklar Üzerinde romanında kadının cinsel bir öğe içerisinde yer aldığını, bunun dışında kadının toplumsal anlamda bir yerinin olmadığını, sadece tarlada, fabrikada çalışan kadınları ele almıştır. Kadın konusuyla alakalı çeşitli makalelerden faydalanılmış, romandan hareketle kadının toplumsal konumunu bulmaya çalışılmıştır. Birçok araştırmacı kadın konusunda eser meydana vermiştir. Orhan Kemal bu eserinde kadını tamamen cinsel bir öğe olarak görmüştür. Bu romanda sık sık geçen kadın isimlerinin tek ortak noktaları cinsel hazlarına yenik düşmeleridir. Elbette bunu tetikleyen sebepler bulunmaktadır. Bu sebeplerinde incelendiği bu araştırmada, eserde kadının toplumsal yeri hakkında düşüncelere yer verilmiştir.

Keywords
Bereketli Topraklar Üzerinde, Orhan Kemal, cinsel bir öğe olarak kadın.

Abstract
This article deals with the fact that woman image appears as a merely sexual object, without a social status, including working woman image at factory or village in ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’ by Orhan Kemal. The articles on woman have been investigated, and woman’s social status has been explored. Several scholars have worked on woman issues. Orhan Kemal has considered woman as a merely sexual object in this novel. The women figures in this novel has one feature in common: they are overwhelmed by their sexual desires. Surely, there are triggering reasons for this. This study invesigates these reasons as well as presenting opinions on the social status of woman.

Keywords
Bereketli Topraklar Üzerinde, Orhan Kemal, woman as a sexual object

Address :
Telephone : Fax :
Email :