Creative Commons Lisansı
    This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Sarı Aşık`In Türkiye Araştırmaları: “Azerbaycan Yurt Bilgisi” Dergisi
(Turkey’s Investigations on Sarı Ashug: The Journal “Azerbaijan Yurd Bilgisi” )

Author : Könül Memmedova    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020/1
Page : 48-54
    


Summary
Azerbaycan sözlü halk edebiyatının, folkorunun öğrenilmesi tarihi çok zengindir. Buraya sadece Azerbaycan'da değil, aynı zamanda Türkiye' de yapılan araştırmalar da dahildir. Türkiye'de edebi yaratıcılığına başvurulan aşıklardan biri de Sarı Aşık`tır. XVII. Yüzyılda yaşamış Sarı Aşık hakkında Türkiye`de A. Caferoğlu`nun, A. Barmanbay`ın, M. Fahrettin`in araştırmaları vardır. Bildiride, Azerbaycan muhaciret folkloru tarihinde özel bir yeri olan “Azerbaycan Yurt Bilgisi” dergisinde yayımlanan “Azeri Aşıklarından Aşık Nebi” makalesi araştırmaya tabi tutulmuştur.

Keywords
Sarı Aşık, Azerbaycan Yurt Bilgisi, Mirzade Mustafa Fahrettin.

Abstract
The history of investigation of Azerbaijan folk literature, folklore is very rich. It is possible to include here the investigations carried out not only in Azerbaijan, but also in Turkey. Sari Ashug was one of the masters whose literary activity was addressed in Turkey. There are investigations in Turkey by A.Jafaroglu, A.Barmanbay, M.Fahrettin about Sari Ashug who lived in the 17th century. In the report it is said about the article “From Azerbaijan Ashugs - Ashug Nabi” published in the journal “Azerbaijan Yurd Bilgisi” which has its own place in Azerbaijan migration folklore-study.

Keywords
Sari Ashug, Azerbaijan Yurd Bilgisi, bayati (quatrain), Mirzade Mustafa Fahrettin.

Address :
Telephone : Fax :
Email :